Офіційні правила участі в Конкурсі
під умовною назвою «Х-фактор. Онлайн»
(надалі – Правила/Офіційні Правила)

Дані Офіційні правила визначають офіційні умови проведення Конкурсу під умовною назвою «Х-фактор. Онлайн» (надалі – Конкурс), який проводиться з метою популяризації пісенного шоу України «Х-фактор» (восьмий сезон) (надалі – Шоу «Х-фактор»).

1. Загальні положення Конкурсу
1.1. Організатором Конкурсу є Приватне акціонерне товариство «Міжнародний Медіа Центр – СТБ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1; код ЄДРПОУ: 20044726 (надалі — Організатор).
1.2. Виконавцем Конкурсу є Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ», що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Івана Шевцова, 1; код ЄДРПОУ: 36123396 (надалі – Виконавець).
1.3. Партнером Конкурсу є Приватне акціонерне товариство «КИЇВСТАР», що знаходиться за адресою: 03113, Україна, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53; код ЄДРПОУ: 21673832 (надалі – Партнер), який є представляє в Україні Торгівельну марку VEON.
1.4. Даний Конкурс проводиться з метою пошуку нових пісенних талантів в Україні через мережу Інтернет та надання їм можливості прийняття участі (виступу) наживо на сцені Шоу «Х-фактор» під час суперфіналу Шоу «Х-фактор». Конкурс проводиться з розважальною метою і не є лотереєю або послугою у сфері грального бізнесу.

2. Умови проведення Конкурсу
2.1. Конкурс проводиться на всій території України, крім Автономної республіки Крим та зони проведення АТО (надалі – Територія), в мережі Інтернет на веб-сайті http://xfo.stb.ua/ (надалі – Сайт Конкурсу), який доступний на Території.
2.2. Загальний період проведення Конкурсу: з 07 жовтня 2017 року по 18 грудня 2017 року (надалі — Строк Конкурсу), який складається з семи етапів:
2.2.1. 1 етап: з 07 жовтня 2017 р. по 06 листопада 2017 р.;
2.2.2. 2 етап: з 07 листопада 2017 р. по 13 листопада 2017 р.;
2.2.3. 3 етап: з 14 листопада 2017 р. по 20 листопада 2017 р.;
2.2.4. 4 етап: з 21 листопада 2017 р. по 27 листопада 2017 р.;
2.2.5. 5 етап: з 28 листопада 2017 р. по 04 грудня 2017 р.;
2.2.6. 6 етап: з 05 грудня 2017 р. по 11 грудня 2017 р.;
2.2.7. 7 етап: з 12 грудня 2017 р. по 18 грудня 2017 р.

3. Порядок і спосіб інформування про Конкурс, Офіційні правила та результати Конкурсу
3.1. Інформування про Конкурс проводиться шляхом розміщення тексту Офіційних Правил і результатів Конкурсу у глобальній мережі Інтернет на Сайті Конкурсу.
3.2. Ці Правила набувають чинності з дати їх оприлюднення на Сайті Конкурсу (http://xfo.stb.ua/). Ці Правила можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього строку проведення Конкурсу із дотриманням вимог чинного законодавства України. Вказані зміни можливі у випадку їхнього затвердження Організатором та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила (п.3.1.). Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту (дати) їх оприлюднення, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

4. Вимоги до Учасників Конкурсу
4.1. У Конкурсі можуть брати участь всі дієздатні громадяни України, яким на момент початку проведення Конкурсу виповнилося 14 років, які проживають на території України та які протягом Строку Конкурсу виконали умови цього Конкурсу, викладені в даних Правилах (надалі – Учасники/ Учасники Конкурсу).
4.2. Учасниками Конкурсу не визнаються та не можуть бути наступні особи, незалежно від виконання ними умов цих Офіційних Правил:
4.2.1. працівники Організатора/Виконавця/Партнера Конкурсу і будь-яких інших осіб, які беруть участь у підготовці та проведенні Конкурсу, та їх близькі родичі (чоловік/дружина, діти, брати/сестри, батьки);
4.2.2. іноземці й особи без громадянства;
4.2.3. особи, які не досягли віку 14 років;
4.2.4. недієздатні особи;
4.2.5. особи, що не проживають на території України на постійній основі або проживають на території АРК або в зоні проведення АТО.
4.3. Участь у Конкурсі обмежено дієздатних осіб здійснюється через їхніх законних представників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
4.4. Організатор/Виконавець/Партнер Конкурсу не зобов’язані перевіряти правоздатність та/або дієздатність Учасників Конкурсу.
4.5. Учасники під час участі в Конкурсі зобов’язуються:
4.5.1. дотримуватися вимог цих Офіційних Правил та норм чинного законодавства України;
4.5.2. дотримуватися правил користування сайтом http://stb.ua/;
4.5.3. свідомо не створювати незручностей та не чинити перешкод іншим Учасникам;
4.5.4. не вчиняти дій, що ставлять під сумнів правомірність участі такого Учасника в Конкурсі.
4.6. Беручи участь в Конкурсі, Учасник розуміє та, тим самим, надає Партнеру та Організатору Конкурсу свою повну та явну згоду на збір та обробку його персональних даних (а саме, даних, що не становлять особливий ризик та не підлягають повідомленню Уповноваженому з прав людини), з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, в тому числі, з рекламними цілями, тощо, без будь-яких часових обмежень. Учасник розуміє та погоджується з тим, що будь-яка добровільно надана ним інформація, у тому числі, персональні дані, може використовуватися і оброблятися Партнером/Організатором усіма можливими та законними способами, (в т.ч., на оприлюднення і публічне сповіщення) (з правом передачі права використовувати такі дані третім особам, з правом ознайомлення необмеженої кількості осіб) з будь-якою метою, в тому числі, з метою подальшого можливого надсилання йому інформації, в т.ч., рекламного характеру, про наступні заходи/акції Організатора, а також з іншими цілями, визначеними Офіційними правилами, без обмеження терміну зберігання з включенням або без включення в бази персональних даних.
В розумінні Закону України «Про захист персональних даних» Партнер є власником (Володільцем) персональних даних, що будуть зібрані в процесі проведення цього Конкурсу, та який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних, здійснює обробку персональних даних. Організатор та Виконавець Конкурсу є розпорядниками персональних даних Учасників Конкурсу, з метою обробки персональних даних для забезпечення участі Учасників в Конкурсі та реалізації їх прав у зв’язку з проведенням Конкурсу, проведення розіграшів, а також сплати податків та зборів, передбачених чинним законодавством України. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Партнеру самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства України щодо захисту персональних даних. Учасник погоджується з тим, що Партнер не зобов’язаний повідомляти Учасника про передачу його персональних даних третім особам. Учасник розуміє та погоджується з тим, що він в повній мірі ознайомлений зі своїми правами, передбаченими чинним законодавством України; усвідомлює і підтверджує, що дані про такого Учасника не будуть оновлюватися протягом 3 місяців з дати їх надання; що він не жадає (і не буде вимагати в майбутньому) отримувати повідомлення про обробку, передачу третім особам даних.
4.7. Беручи участь в Конкурсі, кожен Учасник тим самим підтверджує свою згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації про себе Партнером/Організатором Конкурсу, з маркетинговою та/чи будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (в т.ч., шляхом передачі інформації третім особам) та обсягу наданої згоди, зокрема, на безоплатне використання його імені, прізвища, зображення Учасника, інтерв’ю або інших матеріалів про нього з рекламною/маркетинговою метою, в т.ч., але не обмежуючись, право публікації (в т.ч., його імені і зображення) в засобах масової інформації, будь-яких друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інтерв’ю зі ЗМІ, а також для надсилання інформації, повідомлень (в т.ч., рекламного характеру) тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом та способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Партнером або Організатором Конкурсу та/або будь-якою третьою особою. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
4.8. Якщо на участь в Конкурсі претендує колектив, то Учасник, що реєструється від імені такого колективу, гарантує, що всі зазначені вище права, дозволи, гарантії і угоди надані всіма учасниками колективу, вся викладена вище інформація відома і прийнята всіма членами колективу, всі викладені вище зобов’язання прийняті всіма учасниками колективу (інакше Партнер/Організатор матиме право вимагати відшкодування завданих збитків).
4.9. Особа у віці від 14 до 18 років, реєструючись на участь в Конкурсі, підтверджує згоду обох батьків (усиновлювачів або піклувальників) на її участь в Конкурсі та прийняття всіх прав і обов’язків, передбачених цими Правилами.
4.10. Учасник Конкурсу, що не погоджується з умовами даних Правил та/або відмовився від надання згоди на обробку персональних даних втрачає право на подальшу участь у Конкурсі.
4.11. Надання Учасником недостовірних/некоректних даних для участі в Конкурсі, в тому числі, щодо засобів зв’язку з таким Учасником, позбавляє його права на отримання належного йому Заохочення.
4.12. Учасник Конкурсу, що не виконує/неналежно виконує умови даних Правил, втрачає право на подальшу участь в Конкурсі. Організатор залишає за собою право відсторонити від участі в Конкурсі Учасників, які порушили положення та вимоги цих Правил.

5. Умови участі в Конкурсі
5.1. Особі, що відповідає вимогам розділу 4 цих Правил, для участі в Конкурсі необхідно здійснити усі нижчевказані дії:
5.1.1. відвідати Сайт Конкурсу (п. 2.1. Правил);
5.1.2. здійснити авторизацію (реєстрацію), для чого необхідно:
5.1.2.1. заповнити поля відповідно до запропонованої форми, вказавши своє прізвище, ім’я, контактний номер телефону, свою електронну пошту та нікнейм або назву гурту (за бажанням), та разом із запропонованою формою пройти реєстрацію через власну сторінку у соціальній мережі Facebook, для подальшого полегшеного входження до власного кабінету;
5.1.2.2. погодитися з правилами Конкурсу та наданням персональних даних, в тому числі, вказаних в соціальній мережі, через яку відбувається авторизація, з правом розміщення фотографії профілю та логіну із соціальної мережі, через яку відбувається авторизація, на Сайті Конкурсу;
5.1.2.3. завантажити мобільний додаток «VEON» від Партнера, знайти код на каналі X-FACTOR та ввести його в запропоноване поле. Підказки по пошуку коду знаходяться на Сайті Конкурсу.
5.1.3. у власному кабінеті Учасника Конкурсу, що буде створений після реєстрації, за бажанням Учасника, завантажити відео з власним виступом або з виступом колективу, від імені якого реєструється Учасник. Учасник може завантажити лише одне відео за один раз. Якщо Учасник бажає завантажити інше відео, він повинен видалити вже завантажене відео і лише після цього завантажити нове відео. Кількість змін відео необмежена;
5.1.4. додати за бажанням підпис до відео;
5.1.5. у власному кабінеті Учасника Конкурсу, за бажанням Учасника, завантажити фото профілю, що буде доступне для огляду лише такому Учаснику у його власному кабінеті;
5.1.6. збирати бали, які надають шанси на отримання Заохочень етапу (п. 7.1.1. Правил). Максимальна кількість балів, яку можна зібрати протягом Строку Конкурсу = 101. Кожен бал, що зібраний Учасником, дорівнює одному шансу (надалі – Шанс) на визначення такого Учасника переможцем у відповідності до п. 8.2. цих Правил. Нараховані бали приймають участь у розіграші Заохочення етапу (п. 8.2. Правил) лише в тому етапі, в якому ці бали були отримані. По закінченні етапу, в якому бали були отримані, такі бали обнуляються. Бали можна зібрати за наступні дії:
5.1.6.1. за здійснення реєстрації – 1 бал, який нараховується лише один раз при реєстрації у Конкурсі.
5.1.6.2. за завантаження відео – 50 балів, які нараховують лише один раз при завантаженні першого відео. При видалені відео – нараховані бали залишаються. При завантаженні іншого відео – додаткові 50 балів не нараховуються;
5.1.6.3. за голосування за відео інших Учасників – по 2 бали за перші 10-ть відданих голосів. За весь Строк Конкурсу можна проголосувати будь-яку кількість раз, але не більше ніж 1 раз протягом дня за кожного із Учасників, але максимальна кількість нарахованих балів за голоси = 20. Голосування проводиться шляхом проставляння відповідних відміток (лайків) біля відео Учасників;
5.1.6.4. за коментарі відео інших Учасників – по 3 бали за перші 10-ть коментарів. За весь Строк Конкурсу можна зробити необмежену кількість коментарів, але максимальна кількість нарахованих балів за коментарі = 30.
5.2. Всі відео, завантажені Учасниками Конкурсу, після завантаження проходять модерацію (перевірку) Виконавцем на предмет їх відповідності умовам Конкурсу, після чого такі відео допускаються до участі в Конкурсі.
5.3. Один Учасник Конкурсу має право на авторизацію (реєстрацію) у Конкурсі тільки один раз. У випадку здійснення Учасником множинної (багаторазової) авторизації на Сайті Конкурсу, такий Учасник буде вважатися порушником цих Правил, у зв’язку з чим, не матиме права на подальшу участь в Конкурсі та на отримання Заохочень.
5.4. Учасникам Конкурсу забороняється реєструватися в Конкурсі декілька разів. При цьому, множинна реєстрація одного Учасника Конкурсу визначається модераторами Сайту Конкурсу по сукупності декількох параметрів.
5.5. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави підозрювати, що Учасник здійснює множинну реєстрацію в Конкурсі, результати Конкурсу такого Учасника (всі підозрілі реєстрації, що будуть зараховані до даного Учасника Конкурсу) можуть бути анульовані і не будуть брати участі в Конкурсі до моменту пред’явлення Учасником (кожним зареєстрованим аккаунтом) даних, що засвідчують реальність існування всіх цих зареєстрованих Учасників Конкурсу (включаючи, але не обмежуючись, копії посвідчення особи).
5.6. У разі не пред’явлення відповідним Учасником (кожним зареєстрованим аккаунтом) даних, що засвідчують реальність існування всіх цих зареєстрованих Учасників, такі Учасники (Учасник) виключаються з переліку Учасників Конкурсу та не мають права претендувати на участь у розіграші Заохочень Конкурсу. Рішення про виключення такого Учасника є остаточним. При цьому, ані Організатор, ані Виконавець не повинні надавати пояснення щодо таких дій. Організатор/ Виконавець не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Конкурсу, а також, прав на одержання Заохочень.
5.7. Метою перевірки справжності зареєстрованих Учасників Конкурсу – є протидія спотворення результатів Конкурсу.
5.8. Організатор/ Виконавець не несе відповідальності за технічні неполадки, пов’язані з реєстрацією Учасників на Сайті Конкурсу. Вартість послуг доступу до мережі Інтернет оплачується Учасником Конкурсу самостійно, відповідно до тарифів його оператора/ провайдера, що надає таку послугу.
5.9. Вимоги до відео, що завантажуються для участі в Конкурсі:
5.9.1. відео, що завантажуються для участі в Конкурсі, повинні містити виступ Учасника або колективу, від імені якого Учасник зареєструвався в Конкурсі, наживо, без використання фонограми співу. Музика може бути виконана наживо або використана у вигляді фонограми. Виступ може здійснюватися без музики – лише спів наживо. Відео, що не містять спів Учасника/ колективу, або містять фонограму співу не будуть допущені до участі в Конкурсі;
5.9.2. до участі в Конкурсі приймаються лише оригінальні відео, створені особисто Учасником/ колективом, від імені якого Учасник зареєструвався в Конкурсі, або залученими ним особами, і всі виключні майнові авторські і суміжні права на таке відео належать Учаснику/ колективу, від імені якого Учасник зареєструвався в Конкурсі, або передані Учаснику/ колективу, від імені якого Учасник зареєструвався в Конкурсі, залученими ним особами;
5.9.3. Учасник зобов’язується самостійно отримати всі належні права від правовласників на використання музики, що буде включена в відео, буде нести за це відповідальність та звільнить Організатора/Виконавця/Партнера від будь-яких претензій/відшкодувань, що будуть пред’явлені третіми особами з цього приводу;
5.9.4. відео обов’язково повинно містити зображення самого Учасника або колективу, від імені якого Учасник зареєструвався в Конкурсі, та процес самого співу наживо. Учасник Конкурсу гарантує наявність згоди від всіх повнолітніх осіб (в тому числі членів колективу, від імені якого Учасник зареєструвався в Конкурсі) зображених на відео, на розміщення відео із зображенням таких осіб у відкритому доступі в мережі Інтернет. Учасник гарантує, що має належні законні та інші підстави й повноваження, які дозволяють Учаснику використання зображення малолітніх та неповнолітніх осіб (діти від 0 до 18 років) (в тому числі членів колективу, від імені якого Учасник зареєструвався в Конкурсі, якщо такі члени колективу не досягли 18-річного віку) на відео, та на розміщення відео у відкритому доступі в мережі Інтернет, і що таке використання здійснюється Учасником при повному дотриманні прав та інтересів малолітніх та неповнолітніх осіб, на основі відповідних положень Цивільного кодексу України, Сімейного кодексу України, іншого законодавства України з питань захисту прав дітей, особистих немайнових прав фізичних осіб тощо;
5.9.5. розмір відео, що завантажується на Сайт, повинна бути не більше 100 мегабайт. Формат відео: MP4. Хронометраж відео: не більше ніж 5 (п’ять) хвилин;
5.9.6. до Конкурсу приймаються відео високої технічної якості (чіткі, правильно експоновані, без сильних цифрових шумів і артефактів стиснення) з роздільною здатністю 640х480 та вище;
5.9.7. відео можуть бути раніше опубліковані, в тому числі, у соціальних мережах та відеосайтах, але не можуть бути передані іншим особам/організаціям для будь-якого використання;
5.9.8. відео не повинні: порушувати чинне законодавство України; мати відверто сексуальний характер; містити елементи порнографії; містити сцени насилля та примушування, а також, вандалізму; пропагувати нездоровий спосіб життя, зокрема куріння, вживання алкоголю (зокрема й пива та коктейлів), наркотиків й інших психотропних речовин; порушувати норми етики або соціально прийнятної поведінки;
5.9.9. не допускається завантаження відео негативного й образливого змісту, які будь-яким чином пропагують насилля, принижують честь і гідність громадян та/або певних груп громадян, зокрема й на релігійному ґрунті, та іншим чином порушують чинне законодавство України або норми етики; не допускається будь-яким чином зачіпати тему етнічних, національних і расових відмінностей між людьми;
5.9.10. відео не повинні містити зображення або заклики, що пропагують повалення влади в Україні або проведення військових дій; містити зображення/імітацію державних символів (герб, прапор) будь-яких держав/ невизнаних держав/ республік тощо, будь-яких угруповань/ об’єднань/ партій/ організацій тощо;
5.9.11. не допускається завантаження відео, де зображені будь-які бренди/назви компаній та інші матеріали рекламного характеру;
5.9.12. відео не повинні містити будь-які написи;
5.9.13. у підписі до відео не допускається розміщувати текст, що містить в собі інформацію, перераховану в п.п. 5.9.8.-5.9.11. цих Правил.
5.10. Будь-яке відео будь-якого Учасника Конкурсу може бути заборонено до публікації (розміщення) на Сайті та участі в Конкурсі в разі невідповідності відео умовам цього Конкурсу і, як наслідок, буде видалене із Сайту. При цьому, ані Організатор, ані Виконавець, ані Партнер не повинні надавати пояснення щодо таких дій.
5.11. Беручи участь в Конкурсі та розміщуючи на Сайті відео, кожен з Учасників Конкурсу підтверджує передання Організатору Конкурсу права на використання зображення всіх фізичних осіб, зафіксованих на відео, а також передання всіх виключних майнових авторських та суміжних прав на такі відео, визначених чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись таким:
 виключне право на використання відео (повністю або частково, без обмежень щодо строків і території, в будь-якій формі та будь-яким способом – оприлюднення, публічна демонстрація, показ, розповсюдження будь-яким способом, копіювання, використання в цілях реклами продуктів або послуг, тощо);
 виключне право дозволяти або забороняти використання відео;
 інші майнові права, передбачені чинним законодавством України, зокрема ст.ст. 15, 39, 40 Закону України «Про авторське право і суміжні права» № 3792-ХІІ від 23 грудня 1993 року зі змінами та доповненнями.
5.12. До оголошення Головного Переможця Конкурсу Учасники Конкурсу не мають права використовувати відео, надані до участі в Конкурсі, у інших конкурсах/акціях/заходах, а також дозволяти їх використання третім особам, без отримання письмового дозволу від Організатора.
5.13. Учасники Конкурсу мають право використовувати відео, надані для участі в Конкурсі, на власній сторінці у соціальній мережі та на сторінках інших сайтів, де наявна персональна сторінка Учасника Конкурсу (YouTube, livejournal тощо).
5.14. Якщо Організатору/Виконавцю будуть пред’явлені претензії або позови, пов’язані із використанням відео, Учасники Конкурсу, що розмістили такі відео в Конкурсі, зобов’язані вирішити такі претензії і позови самостійно і за свій рахунок, а в разі якщо Організатору/Виконавцеві будуть заподіяні збитки – відшкодувати Організатору/Виконавцеві всі заподіяні збитки і витрати.
5.15. Організатор/Виконавець/Партнер не дають коментарів щодо відео, розміщених в Конкурсі.

6. Голосування за відео
6.1. Всі відео, що розміщені на Сайті Конкурсу, відкриті до голосування для Учасників Конкурсу.
6.2. Учасники Конкурсу мають право голосувати за будь-які відео Конкурсу, що розміщені на Сайті Конкурсу (окрім тих, що були розміщені ними самими), шляхом проставляння відповідних відміток (лайків) біля відео.
6.3. Кожен Учасник Конкурсу має право проголосувати необмежену кількість раз протягом всього Строку Конкурсу.
6.4. Кількість відданих голосів від одного Учасника за одне і те ж саме відео не може перевищувати встановлену даними Правилами кількість, з урахуванням обмежень встановлених п. 5.1.6.3.
6.5. Учасник Конкурсу може залишати під відео коментарі (з урахуванням обмежень встановлених п. 5.1.6.4.), які в подальшому проходитимуть модерацію. В будь-якому випадку, такі коментарі не повинні містити текст, що містить в собі інформацію, перераховану в п.п. 5.9.8.-5.9.11. даних Правил.
6.5.1. Учасник Конкурсу може голосувати за одне і те саме відео (1 лайк) та залишати коментарі (1 коментар) під одним і тим самим відео на частіше ніж 1 раз на день.
6.6. На підставі набраних голосів (лайків) під відео формується рейтинг популярності відео Учасників Конкурсу, що доступний на вкладці Сайту «Галерея» при сортуванні «популярні». Рейтинг популярності формується шляхом зменшення чисел, тобто, перше (найвище) місце займає той Учасник, відео якого набрало найбільшу кількість голосів (лайків).
6.7. Якщо декілька Учасників набрали однакову кількість голосів (лайків), то найвище місце займає той Учасник, що набрав таку кількість голосів (лайків) першим.
6.8. Рейтинг популярності формується один на весь Строк Конкурсу без залежності від того, в який час відео було завантажено.
6.9. Учасникам Конкурсу забороняється вчиняти будь-які дії, спрямовані на спотворення результатів Конкурсу, або інші дії, спрямовані на несанкціоновані (непередбачені Правилами) зміни результатів Конкурсу, використовуючи будь-які технології спотворення результатів Конкурсу (шляхом «накручування» голосів (лайків) тощо) або впливу на результати Конкурсу, зокрема, але не обмежуючись наступним:
6.9.1. забороняється очищувати Cookie браузерів з метою здійснення голосування/залишення коментарів за відповідне відео більше одного разу протягом одного календарного дня;
6.9.2. забороняється купувати голоси на «біржі голосів» та/або спеціалізованих веб-сайтах, на яких користувачі цих веб-сайтів за грошове та/або інше винагородження здійснюють необхідні дії з голосування у відповідних Конкурсах (акціях, вікторинах, заходах). У якості «біржі голосів» можуть виступати як веб-сайти, так і групи на веб-сайтах і соціальних мережах, зокрема, але не обмежуючись, наступними соціальними мережами: «Одноклассники», «Facebook», «ВКонтакте» або «Google plus»;
6.9.3. забороняється застосовувати для отримання голосів в Конкурсі технічні та програмні засоби несанкціонованого (непередбаченого Правилами) отримання голосів (зміна IP-адресів, використання парсерів та утиліт для анонімізації доступу).
6.10. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави стверджувати, що Учасник Конкурсу використовує заборонені засоби і способи отримання голосів в Конкурсі, розміщене таким Учасником відео може бути заблоковане і не буде брати участі в Конкурсі до моменту пред’явлення Учасником даних, що засвідчують відсутність дій Учасника, спрямованих на спотворення результатів Конкурсу («накручування голосів») та/або спрямованих на несанкціоновані (не передбачені Правилами) зміни результатів Конкурсу;
6.11. У разі не пред’явлення відповідним Учасником даних, що засвідчують відсутність дій Учасника, спрямованих на спотворення результатів Конкурсу («накручування голосів») до закінчення проведення Конкурсу, такий Учасник виключається з переліку Учасників Конкурсу, а результати участі такого Учасника в Конкурсі анулюються;
6.12. Учасники Конкурсу, що порушують Правила, зокрема вчиняють будь-які дії, спрямовані на спотворення результатів Конкурсу («накручування голосів») або інші дії, спрямовані на несанкціоновані (непередбачені Правилами) зміни результатів Конкурсу, за рішенням Організатора/Виконавця виключаються з переліку Учасників Конкурсу, а результати участі таких Учасників в Конкурсі анулюються;
6.13. Якщо у Організатора/Виконавця виникають підстави стверджувати, що Учасник Конкурсу використовує заборонені засоби і способи голосування за відео, всі віддані голоси такого Учасника можуть бути анульовані і не враховані для підрахунку загальної кількості голосів за відповідне відео, до моменту пред’явлення Учасником Конкурсу даних, що засвідчують відсутність дій Учасника Конкурсу, спрямованих на спотворення результатів Конкурсу («накручування голосів») та/або спрямованих на несанкціоновані (непередбачені Правилами Конкурсу) зміни результатів Конкурсу. При цьому, всі бали, що були нараховані такому Учаснику за віддані ним голоси (п. 5.1.6.3. Правил), анулюються до моменту пред’явлення Учасником Конкурсу даних, що засвідчують відсутність дій Учасника Конкурсу, спрямованих на спотворення результатів Конкурсу («накручування голосів») та/або спрямованих на несанкціоновані (непередбачені Правилами Конкурсу) зміни результатів Конкурсу.

7. Заохочувальний фонд Конкурсу
7.1. Заохочувальний фонд Конкурсу (надалі – Заохочення) складається з:
7.1.1. Заохочення етапу: моральне заохочення для 2-ох осіб у вигляді права на одноразове відвідання студії, в якій будуть проходити зйомки прямого ефіру Шоу «Х-фактор», у якості глядача (вручається у вигляді запрошення). Дата відвідання зйомки прямого ефіру – найближчий до розіграшу прямий ефір Шоу «Х-фактор». Загальна кількість Заохочень етапу – 70 шт. (по 5 шт. на кожний етап Конкурсу).
7.1.2. Заохочення Конкурсу: моральне заохочення для 2-ох осіб у вигляді права на одноразове відвідання студії, в якій будуть проходити зйомки прямого ефіру суперфіналу Шоу «Х-фактор», у якості глядачів (вручається у вигляді запрошення). Дата відвідання зйомки суперфіналу – як це передбачено умовами Шоу «Х-фактор». Загальна кількість Заохочень Конкурсу – 10 шт.
7.1.3. Головне Заохочення: моральне заохочення для 1-єї особи (надалі – Головний Переможець) у вигляді права на виступ наживо на сцені Шоу «Х-фактор» під час суперфіналу Шоу «Х-фактор». Загальна кількість Головних Заохочень – 1 шт.
7.1.4. Організатор залишає за собою право включити до Конкурсу додаткові Заохочення, які не передбачені цими Правилами. Якщо такі зміни будуть мати місце, Організатор повідомляє про них в порядку, передбаченому в п.3.2. цих Правил.
7.2. Особливості використання Заохочення етапу та Заохочення Конкурсу:
7.2.1. Дата відвідання прямого ефіру та суперфіналу Шоу «Х-фактор» обирається Організатором за власним вибором і не може бути змінена за бажанням Переможців.
7.2.2. Усі витрати, пов’язані з реалізацією Заохочення етапу та Заохочення Конкурсу (проїзд до місця зйомки Шоу «Х-фактор» і у зворотному напрямку, проживання, власні витрати, додаткові послуги і т.п.), Переможці сплачують самостійно.
7.2.3. У разі запізнення/неприбуття Переможців до місця зйомки Шоу «Х-фактор» для отримання відповідного Заохочення (п. 9.3. Правил) у зазначений час, якщо таке запізнення/неприбуття спричинило неможливість отримання Заохочення або неможливість відвідання Шоу «Х-Фактор», такий Переможець втрачає право на використання Заохочення або на будь-яку компенсацію/заміну такого Заохочення.
7.3. Особливості використання Головного Заохочення Конкурсу:
7.3.1. Дата, час, умови та інші деталі здійснення виступу та підготовки до виступу на сцені Шоу «Х-фактор» під час суперфіналу Шоу «Х-фактор» будуть повідомлені Виконавцем і не можуть бути змінені за бажанням Головного Переможця;
7.3.2. Головний Переможець зобов’язується виконувати усі вимоги Організатора, що є необхідними для здійснення виступу та підготовки до виступу на сцені Шоу «Х-фактор» під час суперфіналу Шоу «Х-фактор».
7.3.3. Головне Заохочення Конкурсу включає в себе організацію проживання у м. Києві (або іншому місці, що буде визначено доцільністю вибору), проїзд від місця проживання у м. Києві до місця зйомки Шоу «Х-фактор» і у зворотному напрямку, організація виступу на сцені, сценічні костюми, підготовка сценічного номеру. Головний Переможець самостійно несе витрати за проїзд до м. Києва і у зворотному напрямку, харчування, власні витрати і т.п.
7.3.4. У разі невиконання умов необхідних для виступу на сцені Шоу «Х-Фактор». запізнення/неприбуття Головного Переможця до місця підготовки до виступу та/або зйомки Шоу «Х-фактор» для реалізації Головного Заохочення (п. 9.3. Правил) у зазначений час, якщо таке запізнення/неприбуття спричинило неможливість реалізації Головного Заохочення, такий Переможець втрачає право на реалізацію Головного Заохочення або на будь-яку компенсацію/заміну такого Головного Заохочення.
7.4. Заміна Заохочень грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заохочення обміну та поверненню не підлягають, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.
7.5. Організатор/Виконавець не несе відповідальності по відношенню до подальшого використання Учасниками Заохочень після їх одержання, за неможливість Учасниками використати отримані ними Заохочення з будь-яких причин, а також, за можливі наслідки використання таких Заохочень.
7.6. Зовнішній вигляд і інші характеристики Заохочень визначаються на розсуд Організатора. Зовнішній вигляд Заохочень може відрізнятися від зображень на рекламно-інформаційних матеріалах. Заохочення можуть змінюватися на розсуд Організатора.
7.7. Заохочувальний фонд Конкурсу є обмеженим і становить вищевказану кількість Заохочень. Відповідальність Організатора/Виконавця Конкурсу не виходить за межі вартості та кількості Заохочень, передбачених п. 7.1. цих Правил.
7.8. Заохочення, які залишилися невитребуваними у зв’язку з тим, що Учасники Конкурсу не виконали умови цих Правил, використовуються Організатором на його власний розсуд.

8. Визначення Переможців Конкурсу
8.1. Переможці Конкурсу — це Учасники Конкурсу, які здобули право на отримання Заохочень шляхом виконання всіх умов цих Правил.
8.2. Визначення Переможців етапу, що отримають Заохочення етапу:
8.2.1. Учасник Конкурсу (у разі виконання всіх умов даних Правил), який зібрав будь-яку кількість балів (п. 5.1.6. Правил) протягом відповідного етапу проведення Конкурсу (п. 2.2. цих Правил), має право на прийняття участі у розіграші Заохочень такого етапу. При цьому, якщо на момент проведення розіграшу Учасник зібрав якомога більше балів, то його Шанси на отримання Заохочення етапу збільшуються. Кожен набраний бал надає Учаснику один Шанс на перемогу у розіграші Заохочень по тому етапу Конкурсу, в якому були зібрані бали.
8.2.2. За результатами проведення кожного етапу Конкурсу щотижня, по вівторках, починаючи з 07 жовтня 2017 року по 19 грудня 2017 року серед всіх Шансів (п.5.1.6. цих Правил) всіх Учасників Конкурсу буде визначено по 5 (п’ять) Переможців відповідного етапу Конкурсу, кожен з яких здобуде право на отримання одного Заохочення етапу, передбаченого п. 7.1.1. цих Правил.
8.2.3. Переможців етапу буде визначено за допомогою програми вибору випадкових чисел https://www.random.org/. Всі Шанси, що будуть приймати участь у розіграші у відповідному етапі Конкурсу, будуть пронумеровані Виконавцем. Зазначеною програмою буде обрано 10 (десять) випадкових чисел із масиву пронумерованих Виконавцем Шансів. Перші п’ять чисел вважаються Переможцями відповідного етапу та здобувають право на отримання Заохочення етапу. Числа з 6 по 10 є додатковими Переможцями відповідного етапу, які мають можливість отримати Заохочення етапу (в порядку черговості, починаючи з 6-го числа) в разі невиконання основними Переможцями етапу умов даних Правил.
8.2.4. Шанси Учасників Конкурсу, які за результатами розіграшу по відповідному етапу Конкурсу, не потрапили до переліку Переможців етапу, не переносяться на наступний етап Конкурсу і не можуть приймати участь у подальших розіграшах Заохочень етапу.
8.2.5. Протягом 1-го робочого дня після проведення розіграшу кожного етапу, Виконавцем буде проведена перевірка усіх Переможців етапу на дотримання умов даних Правил. У випадку виявлення фактів порушення Учасником Конкурсу положень цих Правил, такий Учасник Конкурсу автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Переможців етапу Конкурсу, а новим Переможцем етапу замість Учасника Конкурсу, що вибув, визначається наступний Учасник Конкурсу з переліку додаткових Переможців етапу (п.8.2.3. Правил).
8.2.6. Після проведення перевірки, згідно п. 8.2.5. Правил, Виконавець оголошує фінальні результати визначення Переможців етапу, які будуть розміщені на Сайті Конкурсу протягом 4-х календарних днів після визначення Переможців відповідного етапу.
8.2.7. Один Учасник Конкурсу має можливість отримати одне Заохочення етапу за весь Строк Конкурсу.
8.3. Визначення Переможців Конкурсу, що отримають Заохочення Конкурсу:
8.3.1. Учасник Конкурсу (у разі виконання всіх умов даних Правил), який завантажив відео (п. 5.1.3. цих Правил), має право на отримання Заохочення Конкурсу.
8.3.2. Учасники Конкурсу, які за весь Строк Конкурсу набрали найбільшу кількість голосів (лайків) за відео і посіли місця з 1 по 10 в рейтингу популярності (п. 6.6. Правил), стають Переможцями Конкурсу і отримують можливість отримати Заохочення Конкурсу (п. 7.1.2. Правил);
8.3.3. Ті Учасники, що в рейтингу популярності посіли місця з 11-го по 20-е, є додатковими Переможцями Конкурсу, які мають можливість отримати Заохочення Конкурсу (в порядку черговості, починаючи з 11-го місця, визначених в рейтинговій таблиці) в разі невиконання Переможцями Конкурсу умов даних Правил;
8.3.4. Протягом 1-го робочого дня після визначення Переможців Конкурсу, Виконавцем буде проведена перевірка усіх Переможців Конкурсу на дотримання умов даних Правил. У випадку виявлення фактів порушення Учасником Конкурсу положень цих Правил, такий Учасник Конкурсу автоматично і без права оскарження вибуває з переліку Переможців етапу Конкурсу, а новим Переможцем Конкурсу замість Учасника Конкурсу, що вибув, визначається наступний Учасник Конкурсу з переліку додаткових Переможців Конкурсу (п.8.3.3. Правил).
8.3.5. Після проведення перевірки, згідно п. 8.3.4. Правил, Виконавець оголошує фінальні результати визначення Переможців Конкурсу, які будуть розміщені на Сайті Конкурсу протягом 4-х календарних днів після визначення Переможців Конкурсу.
8.3.6. Учасник Конкурсу, що отримав Заохочення етапу має можливість отримати Заохочення Конкурсу. Один Учасник Конкурсу має можливість отримати лише одне Заохочення Конкурсу.
8.4. Визначення Головного Переможця, що отримає Головне Заохочення:
8.4.1. Учасник Конкурсу (у разі виконання всіх умов даних Правил), який завантажив відео (п. 5.1.3. цих Правил) і який посів місце з 1 по 10 в рейтингу популярності (п. 6.6. Правил), має право на отримання Головного Заохочення.
8.4.2. Головного Переможця буде визначено 21 грудня 2017 року за власним вподобанням журі, що складається із представників Організатора Конкурсу, серед 10-ти відео, що посіли місця з 1 по 10 в рейтинговій таблиці. Рішення журі є остаточним і оскарженню не підлягає. Журі не повинно пояснювати свій вибір.
8.4.3. Головний Переможець, що буде обраний журі, має можливість отримати Головне Заохочення Конкурсу (п. 7.1.3. Правил);
8.4.4. Разом із Головним Переможцем журі обирає два додаткові відео, що є додатковими Головними Переможцями Конкурсу, які мають можливість отримати Головне Заохочення Конкурсу (в порядку черговості визначеною журі) в разі невиконання Головним Переможцем Конкурсу умов даних Правил;
8.4.5. Протягом 1-го робочого дня після визначення Головного Переможця, Виконавцем буде проведена перевірка такого Головного Переможця на дотримання умов даних Правил. У випадку виявлення фактів порушення Учасником Конкурсу положень цих Правил, такий Учасник Конкурсу автоматично і без права оскарження позбавляється статусу Головного Переможця, а новим Головним Переможцем замість Учасника Конкурсу, що вибув, визначається наступний Учасник Конкурсу з переліку додаткових Головних Переможців, що визначений журі (п.8.4.4. Правил).
8.4.6. Після проведення перевірки, згідно п. 8.4.5. Правил, Виконавець оголошує фінальні результати визначення Головного Переможця, які будуть розміщені на Сайті Конкурсу протягом 4-х календарних днів після визначення Головного Переможця.
8.4.7. Учасник Конкурсу, що отримав Заохочення етапу та/або Заохочення Конкурсу, має можливість отримати Головне Заохочення.
8.5. Результати визначення Переможців етапу, Переможців Конкурсу і Головного Переможця Конкурсу визнаються остаточними, оскарженню не підлягають.

9. Порядок вручення Заохочень Конкурсу
9.1. Виконавець протягом 1 (одного) робочого дня після оголошення остаточних результатів визначення Переможців етапу, Переможців Конкурсу і Головного Переможця Конкурсу, які набули право на отримання відповідного Заохочення, надсилає кожному Переможцю повідомлення про перемогу на адресу електронної пошти, через яку таким Переможцем було здійснено авторизацію в Конкурсі, і додатково зв’язується за номером телефону, що був вказаний Переможцем під час авторизації в Конкурсі, та надає інструкції з приводу отримання відповідного Заохочення, належного такому Переможцю.
9.2. Після отримання повідомлення про перемогу, Переможець, що має право на отримання відповідного Заохочення, повинен протягом 1 (одного) робочого дня з моменту (дати) отримання повідомлення (відповідно до п. 9.1. Правил) підтвердити своє бажання отримати відповідне Заохочення і надіслати на адресу електронної пошти, зазначену у повідомленні про перемогу в Конкурсі, наступні документи:
 відскановану копію паспорта громадянина України/ ID-картки/ свідоцтва про народження, виходячи з того, який документ був отриманий Переможцем останнім;
 для осіб, яким не виповнилося 18 років: відскановану копію письмової згоди від обох батьків (усиновлювачів або піклувальників) на їх участь в Конкурсі та прийняття всіх прав і обов’язків, передбачених цими Правилами. В разі необхідності, Організатор/Виконавець може зажадати надання оригіналу вказаної згоди;
 для осіб, яким не виповнилося 18 років: відскановану копію письмової згоди від батьків (усиновлювачів або піклувальників) про отримання Переможцем, що є неповнолітньою особою (особа від 14 до 18 років), відповідного Заохочення Конкурсу. В разі необхідності, Організатор/Виконавець може зажадати надання оригіналу вказаної згоди.
Документи, що надсилаються, повинні бути чіткими, щоб можна було розібрати усю інформацію, що надсилається. В разі якщо текст документів не чіткий, Переможець повинен повторно надіслати вказані Виконавцем файли.
9.3. Заохочення будуть вручатися відповідним Переможцям безпосередньо у місці проведення Шоу «Х-Фактор» (детальна адреса буде вказана Виконавцем додатково) перед початком зйомки Шоу «Х-Фактор» (час буде вказаний Виконавцем додатково).
9.4. Під час отримання Заохочень Переможці зобов’язані пред’явити представнику Виконавця посвідчення особи та підписати документи про отримання Заохочення. В разі відмови Переможця від підписання документів на отримання Заохочення, або не пред’явлення посвідчення особи, таке Заохочення не видається Переможцю. При цьому, повторне вручення Заохочення такому Переможцю не здійснюється і він позбавляється права на отримання такого Заохочення та на будь-яку компенсацію, що пов’язана із таким Заохоченням.
9.5. Організатор має право відмовити Переможцям в отриманні Заохочень, якщо протягом 1 (одного) робочого дня після оголошення відповідних результатів визначення Переможців, Виконавець не може зв’язатися з такими Переможцями та/або при перевірці контактних даних Переможців виявляться недостовірні (невірні) дані, що унеможливлюють зв’язок з такими Переможцями. При цьому, будь-яка компенсація Переможцям за не отримані Заохочення не буде проводитися.
9.6. При настанні обставин, вказаних в п. 9.5. цих Правил, Організатор/Виконавець передає Заохочення додатковим Переможцям у порядку черговості, які визнаються Переможцями етапу (п. 8.2.3. Правил), Переможцями Конкурсу (п. 8.3.3. Правил) або Головним Переможцем (п. 8.4.4. Правил), і які повинні виконати всі відповідні дії щодо отримання відповідних Заохочень, вказаних в даних Правилах.
9.7. В разі якщо Заохочення етапу залишилися невитребуваними з різних причин, такі Заохочення залишаються в розпорядженні Організатора і не додаються до Заохочень у наступному етапі.
9.8. Організатор/Виконавець не несуть відповідальності за подальше використання Переможцями Заохочень після їх вручення/реалізації та/або за неможливість Переможцями скористатися належними їм Заохоченнями з будь-яких причин.

10. Інші умови
10.1. Беручи участь в Конкурсі, тим самим Учасник Конкурсу підтверджує факт ознайомлення з цими Правилами і свою повну та безумовну згоду з ними. Порушення Учасником Конкурсу цих Правил або відмова Учасника Конкурсу від належного виконання цих Правил вважається відмовою Учасника Конкурсу від участі в Конкурсі та отримання Заохочення Конкурсу, при цьому, така особа не має права на одержання від Організатора/Виконавця будь-якої компенсації.
10.2. Кожен Учасник Конкурсу погоджується з тим, що відповідальність Організатора/Виконавця за цими Правилами Конкурсу обмежується сумою вартості Заохочувального фонду Конкурсу, передбаченого цими Правилами.
10.3. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за неможливість контакту з Переможцями. Переможці несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації.
10.4. Організатор/Виконавець не несе відповідальності за роботу та будь-які помилки операторів телефонного та Інтернет зв’язку, внаслідок яких повідомлення не надійшли, надійшли із запізненням, їх було пошкоджено; за настання обставин непереборної сили (форс-мажор). Якщо Виконавець не може вручити Заохочення з причин, що не залежать від нього, в тому числі, під дією обставин форс-мажору, або Переможець не здійснює жодних дій щодо отримання такого Заохочення, Організатор залишає за собою право позбавити такого Переможця права на отримання Заохочення.
10.5. Учасник Конкурсу, що порушив будь-який пункт цих Правил, в будь-якому випадку втрачає право на отримання Заохочення. Рішення про відмову в наданні Заохочення приймає Організатор/Виконавець Конкурсу, це рішення є остаточним і оскарженню не підлягає. Організатор/Виконавець Конкурсу не повинен надавати пояснення щодо прийняття того чи іншого рішення.
10.6. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором, яке не підлягає оскарженню.
10.7. Якщо будь-яке положення цих Правил буде визнане недійсним чи таким, яке не відповідає вимогам чинного законодавства України, ці Правила залишаються чинними та продовжують діяти без цього положення, або, у разі неможливості подальшої дії цих Правил, рішення щодо Правил приймається Організатором/Виконавцем.
10.8. Відповідно до вимог ст. 634 Цивільного кодексу України до договорів приєднання, а саме, можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю у Конкурсі кожен Учасник свідчить і підтверджує, що ознайомлений і повністю згоден з цими Правилами Конкурсу, буде їх дотримуватися та зобов’язується їх виконувати, що він ознайомлений з правами, які стосуються обробки та зберігання його персональних даних.